Bezpečnostné pokyny a odporučenia

Piktogram

Skrátenie knôtu

Knôt by mal mať kvôli optimálnemu horeniu sviečky a aj bezpečnosti dĺžku asi 0,5 - 1 cm. Dlhší knôt sa neodporúča. Mohlo by pri používaní sviečky dôjsť k rýchlemu spaľovaniu sviečky, stekaniu vosku a zväčšeniu plameňa, čo je z hľadiska bezpečnosti neprípustné. Ak sa knôt naopak zastrihne na menej ako 0,5 cm tak sviečka horí nedokonale, malým plameňom a môže sa stať, že jej väčšia časť zostane nerozpustená.


Piktogram

Prenášanie

Zapálenú sviečku nikdy neprenášajte v rukách na iné miesto, ani neprekladajte. Pri takejto manipulácii môže dôjsť k jej vypadnutiu z ruky a následnému vznieteniu vecí od plameňa. Okrem toho si môžete poškodiť veci stekajúcim voskom, ktorý sa z niektorých povrchov zle odstraňuje.


Piktogram

Blízkosť predmetov

Sviečku nikdy nenechávajte horieť v blízkosti iných (hlavne horľavých) predmetov a voľne zavesených záclon, či závesov.


Piktogram

Používanie

Sviečku pred použitím umiestnite vždy na nejakú nehorľavú podložku, aby se predišli riziku vznietenia okolitých predmetov. Podložka tiež chráni pred znečistením povrchu predmetu voskom.


Piktogram

Kontrola

Zapálenú sviečku nikdy nenechávajte bez dozoru! Vždy pri jej používaní buďte prítomní a ak sa potrebujete vzdialiť tak sviečku zahaste.


Piktogram

Deti, zvieratá

Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat do blízkosti sviečky počas horenia, aby nedošlo k poraneniu popálením.


Piktogram

Prievan

Zapálenú sviečku nikdy neumiestňujte do priestoru, kde je prievan, prípadne väčšie prúdenie vzduchu (ventilátory, klimatizácia). Mohlo by dôjsť k zväčšeniu plameňa, prípadne prevrhnutiu sviečky a následnému vznieteniu blízkych predmetov.


Piktogram

Vzdialenosť

Ak používate viac sviečok naraz dodržujte medzi nimi minimálne určenú vzdialenosť.


Piktogram

Teplota

Sviečku nikdy neumiestňujte do priestoru kde je väčšia teplota, do blízkosti vykurovacích telies, alebo na priame slnko. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu, deformácii, alebo strate požadovaných vlastností.


Piktogram

Manipulácia

Počas horenia sviečky ju nikdy neposúvajte, nenakláňajte, neprevracajte naopak.


Novinky

Novinky

Do ponuky boli pridané nové veľké čistiace sviečky.
 

Novinky

Od 25.3. doručujeme všetky zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Reklama


Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866