Používanie stránky

Obsah stránky - vlastníctvo

Prevádzkovateľ stránky je firma Marek Mĺkvy, Májová 317/52, 966 81 Žarnovica, IČO: 34546961, DIČ: 1020044124, Živ. register: 602 - 1866. Prevádzkovateľ tejto stránky ponúka na stránke informácie o výrobe a predaji energetických palmových sviečok. Obsah sa nesmie kopírovať bez písomného súhlasu prevádzkovateľa ani ako celok, ani v jednotlivých častiach. Obsah sa nesmie kopírovať v elektronickej podobe, ani tlačenou formou.

Zmeny stránky, ukončenie činnosti

Obsah je pravidelne aktualizovaný a je vlastníctvom prevádzkovateľa stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny obsahu, aktualizácie textov a obrazových príloh. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na prerušenie činnosti stránky a jej ukončenie.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody materiálneho, osobného, finančného ani duševného charakteru, ktoré vzniknú nesprávnym používaním stránky, jej obsahu a častí. Tak isto prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou interpretáciou publikovaných postupov a ich nesprávnym použitím ako aj neoprávneným kopírovaním častí stránky.

Novinky

Novinky

Do ponuky boli pridané nové veľké čistiace sviečky.
 

Novinky

Od 25.3. doručujeme všetky zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Reklama


Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866