Popis hlavných čakier

1. čakra

Živel - zem
Farba – červená
Symbol – lotos so štyrmi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – čuch


Umiestnenie
Nachádza sa medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi, spája sa s kostrčou a otvára sa smerom dole. U žien sa otáča doľava, u mužov doprava.

Funkcia a vlastnosti
Jej hlavnými vlastnosťami sú prapôvodná životná energia, sila presadiť sa, dobyvačnosť, spolupatričnosť so zemou, túžba vlastniť, stabilita, prežitie, opora, bezpečnosť, pokoj a nepokoj, schopnosť nájsť miesto v živote, na telesnej úrovni ovláda vylučovanie. Spája nás s fyzickým svetom, cez ňu sa privádza kozmická energia na telesnú úroveň a zároveň energia zeme prúdi do našej energetickej sústavy. Zem ako živel nám dáva zemitú pevnosť a „pevnú pôdu pod nohami“, silu presadiť sa, vytrvať.

Disharmónia
Ak je koreňová čakra zablokovaná, v oblasti emócii pociťujeme veľký strach, hlavne o prežitie a hmotné zabezpečenie, prevláda ego, pýcha, lenivosť, hnev, komplexy menejcennosti, perfekcionalizmus, nezvládnutá sexualita a vášeň. Ignorujeme potreby svojho tela – strava, pohyb, oddych. Násilne presadzujeme svoje predstavy, sme neohľaduplní, zlostní až útoční.

Následky – poruchy hrubého čreva, prostaty, vaječníkov, sexuálne dysfunkcie, hemoroidy, problémy s nohami – bolesti, obehové problémy, kŕčové žily... Máme chatrné telo, málo telesnej a duševnej sily, starosti.

Prečistenie a aktivácia
Skúste pozorovať vychádzajúce alebo zapadajúce krvavočervené slnko, rannú zoru či večerný súmrak. Lotosový sed alebo sed s prekríženými nohami na zemi a vedome vdychujeme jej vôňu. Pomôcť si môžeme aj kryštálmi a to: achátom, hamatitom, červeným jaspisom, granátom, červeným koralom či rubínom.

 

2. čakra

Živel – voda
Farba – oranžová
Symbol – lotos so šiestimi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – chuť


Umiestnenie
Nachádza sa nad pohlavnými orgánmi, v oblasti brucha medzi lonovou kosťou a pupkom.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Túžba po upokojení fyzických potrieb: jedlo, pitie, sex, vzrušenie
- Závislosti: na alkohole, drogách, jedlo a podobne
- Vaše telo: spánok, životný štýl, hmotnosť, zdravie, myšlienky na vzhľad
Ak sa stresujete týmito témami, sakrálna čakra sa zmenšuje a zablokuje. Môžete mať pocit neprirodzenej únavy, apatie.

Emócie pri bloku
Nadmerná psychická závislosť, neistota, úzkosť, beznádej, strach, neznášanlivosť, nízka sebaúcta, zadržané emócie, sebadeštrukcia.

Následky bloku
Gynekologické problémy, poruchy menštruácie, problémy s plodnosťou, mykózy, choroby semenníkov, časté zápaly akéhokoľvek druhu, zápaly kĺbov, problémy s ľadvinami, močovým mechúrom.

Funkcia
Táto čakra je centrom pôvodných emócií, sexuálnej energie a tvorivých síl. Voda ako živel tu predstavuje zdroj, z ktorého pochádza biologický život. Bez vody ho niet. Energia sakrálnej čakry je príťažlivou silou medzi mužským a ženským princípom v celej prírode, prejavuje sa v nás vo forme citov a tvorivého konania. Voda má aj symbol očisťovania – odstraňuje všetko, čo znečisťuje myseľ aj telo. V telesnej sfére sa to prejavuje formou činnosti obličiek a močového mechúra.

Harmónia
Otvorený a prirodzený vzťah k ľuďom, najmä opačnému pohlaviu, prijímame udalosti života tak, ako plynú a vieme sa vysporiadať s emóciami, ktoré prinášajú. Vieme byť otvorení, pohlavné spojenie je pre nás s milovanou osobou vyvrcholením a harmonickým súzvukom. Máme pocit, že náš život má zmysel a je obohacujúci pre všetkých.

Disharmónia
Strácame prirodzenosť a otvorenosť, stávame sa po sexuálnej stránke príliš hrubí alebo apatickí, záleží nám len na uspokojovaní vlastných potrieb.


3. čakra

Živel – oheň
Farba – žltá
Symbol – lotos s desiatimi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – zrak


Umiestnenie
Nad pupkom pod rebrami.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Sila a moc – strach z moci alebo naopak túžba mať väčšiu moc, strach z autorít, posadnutosť mocou a silou.
- Ovládanie – strach z ovládania ostatnými, strach zo straty kontroly, túžba po sebaovládaní, túžba mať kontrolu nad situáciou...

Emócie pri bloku
Smútok, starosti, slabé sebavedomie, pocit bezmocnosti, ľútosti a viny, hnev, nerozhodnosť, agresia, nepriateľstvo, podráždenosť, ohováranie iných, prípadne opačný efekt ako je prehnaná starostlivosť, rozdávanie sa, prílišná zodpovednosť a prehnaná svedomitosť, potláčaný hnev a zlosť, pocit zbytočnosti.

Následky bloku
Najčastejšie to bývajú choroby pankreasu, pečene, žalúdka či tráviaceho traktu, poruchy sleziny a lymfatického systému.

Funkcia
Tretia čakra je spojená s ohňom – teda svetlo, teplo, energia, aktivita, očista duše, naše vnútorné slnko, centrum sily. Je to naše emocionálne centrum – aktívny vzťah k veciam, ľuďom, sympatie, antipatie. Vnímame iných cez ich vibrácie a reagujeme. Sú pre nás príjemné, pozitívne alebo naopak nepríjemné, zlé. Vnímame nebezpečenstvo, vtedy sa čakra stiahne. Ak vnímame pozitívne vibrácie, sme plní svetla a čakra vyžaruje žiaru, ktorá nás obkolesí a vytvára pocit istoty, sebavedomia. Solar plexus je jadrom našich schopností byť súčasťou spoločnosti a schopnosti sa v nej presadiť.

Harmónia
Ak je tretia čakra v harmónii, naše pocity sú pozitívne, sršíme optimizmom, vyžarujeme vnútorné svetlo, ktoré pozitívne ovplyvňuje život. Solar plexus umožňuje prúdenie svetla do nášho života – sviežosť, otvorenosť, radosť, spokojnosť so sebou samým, rešpektovanie pocitov iných, schopnosť prijímať životné skúsenosti a poznať ich význam pre náš rozvoj a rast.

Disharmónia
Rýchle ovplyvňovanie vecí podľa vlastného názoru, presadzovanie moci a dobývanie, vnútorný nepokoj, ktorý nás ženie presadzovať vlastnú vôľu, pocit nespokojnosti. Nízka sebaúcta, ktorá núti preháňať aktivitu a dokazovanie vlastných kvalít. Dostavuje sa permanentné vnútorné napätie, cítima sa byť stále v strehu.


4. čakra

Živel – vzduch
Farba – zelená a ružová
Symbol – lotos s dvanástimi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – hmat


Umiestnenie
Nachádza sa uprostred hrudníka.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Medziľudské vzťahy: s matkou, otcom, rodinou, partnermi, spolupracovníkmi, zamestnávateľmi, učiteľmi...
- Láska: pochádzajúca z vyššieho ja, romantická aj platonická, medzi rodinou.
- Puto k ľuďom: spoluzávislosť, závislosť, posadnutosť inou osobou.
- Milosrdnosť aj nemilosrdnosť: voči sebe alebo inému človeku, národu, politickej strane a podobne.

Emócie pri bloku
Bolesť, smútok, hnev, krivda, premenlivé a negatívne pocity, bezcitnosť, absencia súcitu.

Následky bloku
Najčastejšie to bývajú srdcové vady a poruchy, problémy s tlakom, imunitné poruchy, alergie, astma, problémy priedušiek a pľúc, poruchy spánku a horná časť chrbtice.

Funkcia
Srdcová čakra tvorí stred sústavy čakier – spájajú sa tu tri spodné fyzicko-emocionálne centrá a tri horné duševno-duchovné centrá pre prúdenie energie. Vzduch ako element predstavuje pohyblivosť srdca, smerovanie k niečomu, kontakt, dojatie, tu je centrum našej schopnosti vcítenia sa, súcitu, vnímania krásy prírody, harmónie v akomkoľvek umení. Slová, obrazy a zvuky sa premieňajú na pocity. Srdce spájame s láskou, je to centrum lásky bez podmienok, ktorú nemožno ani vlastniť a ani stratiť. Srdcová čakra nám umožňuje prejaviť svoje túžby po kontakte, splynutí, láske, porozumení. Cez ňu môžeme uskutočňovať pozitívne zmeny a uzdravovania, láska k sebe, pozitívne prijímanie našej bytosti nás môže posunúť ďalej, zmeniť, uzdraviť. Potom vieme prejavovať a rozdávať lásku iným, dokážeme mať zo života radosť.

Harmónia
V harmónii dokážeme vyžarovať vrúcnosť, srdečnosť, veselosť, naše pocity sú bez vnútorných zmätkov, konfliktov či neistoty. Miluje pre lásku, z radosti z rozdávania, neočakávame protislužbu, naše konanie je ovplyvnené láskou a cítime sa bezpeční.

Disharmónia
Nevyváženosť srdcovej čakry spôsobuje neschopnosť milovať, dávať nezištne, nezvykneme si to vôbec uvedomiť alebo priznať, za svoju lásku očakávame uznanie a potvrdenie, pociťujeme sklamanie, ak naše milovanie nie je dostatočne ohodnotené. Ďalším aspektom je to, že milujeme len jedným smerom, síce lásku rozdávame zo svojej vnútornej sily, ale neotvoríme sa prijímaniu lásky, hodnotíme to ako slabosť, nežnosť a jemnosť nás privádza do rozpakov, nahovárame si, že lásku nepotrebujeme, no často to býva len citová blokáda zo sklamania a neopätovanej lásky.


5. čakra

Živel – éter
Farba – belasá, zelenomodrá či striebristo modrá
Symbol – lotos so šestnástimi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – sluch


Umiestnenie
Nachádza sa medzi krčnou jamkou a ohryzkom.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Pravdovravnosť: voči sebe, blízkym, známym, klientom, zákazníkom...
- Komunikácia: spev, písané aj hovorené slovo, umelecká tvorba, chaneling a učenie iných.
- Schopnosť požiadať o svoje potreby: Bohu, blízkym, zamestnávateľovi ale aj sebe samému.

Emócie pri bloku
Odpor, hnev, znechutenie, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo vyjadriť súhlas, prehnaná či naopak nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor, strnulosť v určitom type správania, pocity viny, neochota počúvať.

Následky bloku
Choroby štítnej žľazy, hrdla, čeľustí, úst, hrtanu, hlasiviek, bolesti krčnej chrbtice, oblasť lopatiek, poruchy sluchu.

Funkcia
Je to centrum ľudskej vyjadrovacej schopnosti, komunikácie, inšpirácie, slúži ako prepojenie medzi našim myslením a cítením, medzi impulzom a reakciou naň. Cez krčnú čakru dostávame obsah vnútorných čakier von – smiech, plač, cit, lásku, strach, hnev, úmysly a túžby, myšlienky, názory, vnímanie svojho vnútra. Živel éter sa považuje za látku, z ktorej sa zahustením formujú živly nižších čakier – zem, voda, vzduch, oheň. Éter (akaša) sa definuje ako priestor, v ktorom sa vytvárajú a pôsobia hustejšie živly. Éter je nositeľ zvuku, slova, komunikácie,, mimiky... Nezabudnime však, že vyjadrovať môžeme len to, čo v sebe máme.

Harmónia
Bez obáv a úprimne vyslovujeme svoje myšlienky, pocity a vnútorné poznatky, dávame najavo svoje silné no aj slabé stránky, sme vnútorne úprimní voči sebe druhým. Naše vyjadrovanie je tvorivé, dokážeme aj mlčať, ak je to potrebné, počúvame iných nielen ušami ale aj srdcom a s porozumením. Vieme povedať NIE ak je to potrebné, zachovávame si slobodu a nezávislosť.

Disharmónia
Problémy s vyjadrovaním slov, myšlienok, skutočných pocitov. Nejdeme proti názorom iných, skrývame sa za slová, gestá, nechceme vyzerať ako slaboch, preto zvykneme robiť zo seba nasilu siláka a tlačíme až sa nakoniec z povinností stane veľké bremeno. Vyjadrujeme sa hrubo, neprívetivo, odmerane.


6. čakra

Farba – indigovo modrá
Symbol – lotos s deväťdesiatimi šiestimi okvetnými lístkami
Zmyslová funkcia – všetky zmysly (aj nadzmyslové vnímanie)


Umiestnenie
Medzi obočím, uprostred čela.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Budúcnosť: túžba alebo nechuť vedieť, čo nás čaká.
- Minulosť: ak máte pocit, že vás niečo z minulosti desí, bojíte sa toho.
- Viera v duchovno: túžba alebo nechuť vidieť anjelov či duchov.

Emócie pri bloku
Zmätok, labilita, chyby v sebahodnotení a v pohľade na svet.

Následky bloku
Problémy s hypofýzou a hormonálnym systémom, rastové a vývojové problémy, bolesti hlavy a migrény, poruchy centrálneho nervového systému, slabá koncentrácia, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, poruchy zraku, ušné choroby.

Funkcia
Tretie oko je sídlom vyšších duchovných síl, intelektuálnej schopnosti rozlišovať. Naše myšlienky, pocity, toto všetko je spojené s podvedomím a cez tretie oko sme spojení s vesmírnymi tajomstvami. Šiesta čakra je sídlom našej predstavivosti, ktorá vytvára energiu potrebnú na splnenie myšlienky.

Harmónia
V súčasnosti má tretie oko málokto otvorené , no aj s len jej čiastočný otvorením sa harmónia prejavuje bystrím rozumom, duševnou obratnosťou, vedeckým bádaním. Schopnosť vizualizácie a intuitívne chápanie súvislostí, myslenie sa opiera o fantáziu, občas pozorujeme, že naše myšlienky sa spontánne plnia. Vnímame svet iným spôsobom, prekračujeme hranice racionálneho rozumu, intuícia otvára cestu k jemnejším úrovniam, vnímame javy z minulosti aj budúcnosti.

Disharmónia
Pri disharmónii sa prejavuje priorita rozumu, človek žije len na základe poznania intelektu. Berieme len to, čo je sprostredkované racionálnym myslením, platí len to, čo sa dá vedecky dokázať a rozumom pochopiť. Tiež sa môže prejaviť snaha ovplyvňovať ľudí na základe svojich vlastných myšlienok. Tiež vnímame len vonkajší svet, na vnútorný zabúdame, duchovné rady sú len bludom a nezmyslom.


7. čakra

Farba – fialová, zlatá a biela
Symbol – lotos s tisíc okvetnými líéstkami
Zmyslová funkcia – všetky zmysly (aj nadzmyslové vnímanie)


Umiestnenie
Na temene hlavy.

Ovplyvňujú ju myšlienky a pocity týkajúce sa týchto oblastí:
- Boh, náboženstvo: negatívne a pozitívne pocity a myšlienky, viera ako taká, hnev či zdesenie, že niekto z „hora“ vám chce diktovať, čo a ako máte robiť.

Emócie pri bloku
Zúfalstvo, beznádej, depresie spojené so stratou zmyslu života. Pocit oddelenosti a osamotenosti, nedostatok sebapochopenia, nemožnosť nájsť cestu a smer.

Následky bloku
Nervové choroby, panika, psychózy, mánie, poruchy mozgu, imunitného systému, poruchy učenia, depresie, bolesti hlavy a závrate.

Funkcia
Korunná čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v človeku, zjednotenie energií všetkých čakier, miesto, kde sme doma. Jej otvorením sa dostávame k vlastnej podstate. Meditáciou a otvorením siedmej čakry odstraňujeme posledné zbytky blokád iných čakier. Korunná čakra nemá bloky ako také, je len viac alebo menej otvorená, teda cez ňu prúdi viac či menej energie a tak sa aj my dostávame na niektorý stupeň nášho vývoja. Jej postupným otváraním spoznávame nepoznané pocity spojené s vesmírom, po jej úplnom otvorení korunná čakra prestáva prijímať, ale vysiela kozmickú energiu.

Harmónia
Bez jej otvorenia nemôžeme naplno precítiť ani harmóniu v ostatných čakrách a prijať duchovné pravdy.

Novinky

Novinky

Do ponuky boli pridané nové veľké čistiace sviečky.
 

Novinky

Od 25.3. doručujeme všetky zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Reklama


Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866