Človek a energie

Keď sa hovorí o energii stretávame sa s týmto pojmom všade v živote. Naše sviečky pracujú s tzv. životnou energiou. Túto energiu prijímame všetci bez rozdielu a potrebujeme ju k životu tak isto ako vzduch, vodu, alebo stravu. Moderné prístroje v klasickej medicíne už tiež dokážu zmerať energetické polia okolo človeka, zobraziť ich a postupne sa konečne aj táto oblasť dostáva do pozornosti lekárov.

V rôznych starých kultúrach a činnostiach sa môžete stretnúť s pojmami ako prána, či, ki.... Rôzne pomenovania v rôznych jazykoch pre jednu energiu. Je všade okolo nás, na celej planéte, v celom vesmíre. Prijímame ju, hoci si to ani neuvedomujeme. S energiami človeka pracuje čínska medicína, reiki, jóga, rôzne energetické cvičenia, akupunktúra, akupresúra, rôzne masáže...

Čakry sú súčasťou energetického systému človeka tak isto ako aura, alebo meridiány. Slovo čakra pochádza zo sanskrtu (starý indický jazyk) a znamená koleso alebo disk. Hinduistické texty, zaoberajúce sa prúdením energie v ľudskom tele, používajú tento výraz pre centrá v našom tele, ktoré majú schopnosť prijímať energiu, určitým spôsobom ju pretvárať a opäť vyžarovať. Čakry nie sú navzájom oddelené, naopak sú prepojené sieťou "kanálov", takže kvalita fungovania jednej z čakier sa nevyhnutne odrazí aj na ostatných.

Tradične sa v literatúre uvádza sedem hlavných čakier umiestnených nad sebou v strede trupu. Zobrazujú sa ako lotosové kvety, disky, lieviky (podľa toho ako to kto vníma), z ktorých každý rezonuje na inej frekvencii a zodpovedá určitej farbe. Ďalej existuje na tele niekoľko tisíc menších čakier, ktoré má zmapované napríklad čínska medicína. Jednotlivé čakry se otáčajú buď doľava alebo doprava.

Niekedy môžu byť niektoré, väčšina, výnimočne všetky čakry blokované, čo spôsobuje, že životná energia nemôže voľne prúdiť (u blokovaných čakier je ich frekvencia vibrácií nízka a niekedy až nepoznateľná). Tieto blokácie môžu byť najčastejšie spôsobené strachom, sklamaním, napätím, šokom a negatívnymi vplyvmi na človeka z okolia. Tieto blokády je možné uvoľniť a čakry harmonizovať napríklad tým, že čakry vystavíme vibráciám energií takých frekvencií, na ktorých harmonicky fungujúca čakra bez akýchkoľvek blokád kmitá úplne prirodzene (takéto frekvencie vibrácií sa nachádzajú napríklad u drahokamov, éterických olejov, čistých žiarivých farieb, tónov a podobne). Akonáhle prichádzajú do čakier vibrácie, ktoré sú čistejšie a ich frekvencia je vyššia ako tá súčasná, rozkmitajú sa čakry rýchlejšie a blokády postupne miznú. Keď sa pri tomto procese očisťovania uvolňuje z blokád zadržiavaná energia, vstúpi ich obsah ešte raz do nášho vedomia. Tak môžeme znovu zažiť pocity, ktorými boli blokády spôsobené - rôzne naše strachy, hnev i bolesti, tiež môžu nastať na prechodnú dobu akútne fázy niektorých chronických chorôb. Ponechajte týmto reakciám voľný priebeh, nezasahujte do nich a neskúmajte ich. Nepotlačujte ani smiech ani slzy. Akonáhle sa však blokády odstránia a čakry sa zharmonizujú, vráti sa nám hlboká radosť zo života, uvoľnenie a jasnosť.

Existuje mnoho spôsobov, ako odstrániť blokáciu jednotlivých čakier. Zmena myslenia, práca na sebe, zmena návykov, meditácie, jóga, energetické terapie, dýchacie techniky, alebo naše sviečky. Tieto sú len pomôckou, sprostredkovateľom očistnej a liečivej energie a nevyriešia za vás vaše problémy. Tie si musíte riešiť sami, pretože ak niečo nezmeníte vo svojom živote, problémy a aj blokovanie čakier sa bude opakovať. Ale môžu byť vhodnou pomôckou ak si chcete zharmonizovať jednotlivé, alebo aj všetky čakry, pracovať na sebe a cítiť sa dobre. :-)

Novinky

Novinky

Do ponuky boli pridané nové veľké čistiace sviečky.
 

Novinky

Od 25.3. doručujeme všetky zásielky prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Reklama


Sviečky sú odpradávna symbolom očisty a harmónie a tak sme sa rozhodli vylepšiť ich vlastnosti liečivými, očistnými a archanjelskými energiami.

Jedinečné vlastnosti energetických sviečok vznikli spojením starobylých liečebných poznatkov a ručným procesom výroby bez akejkoľvek techniky a chémie.

Informácie


Kontakty

Tel.: 0908 273 508
E-mail: info@karuna.sk
Facebook: KARUNA

Firemné údaje

Výrobca (sídlo firmy, nie predajňa!):
Marek Mĺkvy
Májová 317/52, 966 81 Žarnovica

IČO: 34546961, DIČ: 1020044124
Okresný úrad Žiar nad Hronom
Číslo živnostenského registra: 602-1866